Разрешительные документы представительства в Украине

Годовая отчетность

Информация о компании и годовой отчет 2012 год

Информация о компании и годовой отчет 2013 год

Информация о компании и годовой отчет 2014 год

Сообщение о возникновении особой информации про эмитента 2013

Сообщение о возникновении особой информации про эмитента 2014

Отчет по ценным бумагам за 2013 год

Собрание акционеров

Сообщение о возникновении особой информации про эмитента от 02.03.2016

Годовая информация эмитента ценных бумаг от 01.04.2016

Сообщение о возникновении особой информации про эмитента от 27.04.2016

Созыв очередных сборов акционеров, который состоится 28.03.2017

Особлива інформація емітента від 29.03.2017

Річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рiк

Рішення про черговий збір акціонерів 02 квітня 2018 року

Повідомлення про інформацію емітента (від 02.04.2018р.)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік (від 04.04.2018р.)

Скликання позачергових загальних зборів акціонерів на 18.07.2018р. (від 03.07.2018р.)

Повідомлення про інформацію від 18.07.2018р.

Річна інформація емітента цінних паперів за 2018 рік

Повідомлення про інформацію від 21.02.2019р.

Повідомлення про скликання чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться «29» березня 2019 р.

 Повідомлення про скликання чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться «31» березня 2020 р.

 

 

 Річна інформація емітента цінних паперів за 2019 рік  / Інформація в машіночітательном форматі 

 

 

 Повідомлення про скликання чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться «31» березня 2021 р.

 

 

 Інформація про загальну кількість акцій та кількість голосуючих акцій ПрАТ«НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ХОЛОД» «30» березня 2021 р.

 

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента 31.03.2021

 

 

Річна інформація емітента цінних паперів за 2020 рік 08.04.2021

 

 

 

 

Заказать обратный звонок